/ Studentprästerna
/ Änglagården konferenscenter
/ Svenska missionskyrkan
/ SMU nationellt
/ Kontakta församlingen


APRIL 2014/
1 Tisdag
18:00-20:30 Stick-Café i Änglagård
5 Lördag
09:00 Kvinnofrukost
09:30 Distriktets årsmöte
6 Söndag
11:00 Gudstjänst
7 Måndag
14:30 RPG:s föreningsmöte
9 Onsdag
19:30 Andakt mitt i veckan - en stund i stillhet
10 Torsdag
18:30-20:30 Diakoniaktivistgruppen träffas
11 Fredag
Konfirmationsläger på Örestrand 11 - 13 april
13 Söndag
11:00 Gudstjänst Palmsöndagen
17 Torsdag
19:00 Getsemanestund med nattvard
18 Fredag
Långfredagsvandring
11:00 Gudstjänst Långfredagen
20 Söndag
11:00 Gudstjänst
22 Tisdag
17:00 - 18:30 Akademisk syförening för studenter
23 Onsdag
19:30 Andakt mitt i veckan - en stund i stillhet
24 Torsdag
13:00 - 16:00 Regionsdag i Kristianstad om konfirmation
18:30 - 20:30 Diakoniaktivistgruppen träffas
27 Söndag
11:00 Equmeniagudstjänst
17:00 Politikerutfrågning i Västerkyrkan
30 Onsdag
19:00 Valborgsmässofirande med tal, körsång och brasa

Prenumerera på Västerkyrkans och SMUs kalendarium


Välkommen till Västerkyrkans hemsida!
Hemsidan är uppdelad i kategorierna "Församlingen", "SMU" och "Kyrkobyggnaden". Under dessa kategorier kan du finna allt du behöver veta om Västerkyrkan.

Du glömmer väl inte bort att meddela Västerkyrkan om du flyttar eller byter e-postadress! Det kan du göra på info@vasterkyrkan.nu eller genom att ta kontakt med församlingens anställda.


Det finns inga aktuella nyheter.

äldre församlings-nyheter
fler smu-nyheter

© Västerkyrkans församling, Svenska Missionskyrkan & SMU i Lund 2003-2014.
Alla rättigheter förbehålls. Design & foto: Viktor Johansson.
Ansvarig utgivare: Ann-Sofie Paulsson .