/ Studentprästerna
/ Änglagården konferenscenter
/ Svenska missionskyrkan
/ SMU nationellt
/ Kontakta församlingen


NOVEMBER 2014/
1 Lördag
11:00 Meditationsgudstjänst
2 Söndag
11:00 Gudstjänst med nattvard
4 Tisdag
14:30 RPG:s föreningsmöte i Västerkyrkan
5 Onsdag
18:30-21:30 Internationell studentknytis
6 Torsdag
19:00 Samtalskväll med en teolog
9 Söndag
11:00 Gudstjänst
11 Tisdag
17:00-18:30 Akademisk syförening för studenter
15 Lördag
09:00 Kvinnofrukost
16 Söndag
11:00 Gudstjänst med Diakoniaktivisterna
17 Måndag
09:30- 15:30 RPG-universitetet med tema: Tro och vetande
22 Lördag
14:00, 16:00 Årsmöte
23 Söndag
11:00 Gudstjänst- Årshögtid
26 Onsdag
17:30 Café Adam
29 Lördag
10:00 - 15:00 Julbasar
30 Söndag
06:00 Sång på sjukhuset i Lund
11:00 Gudstjänst - Ett nådens år

Prenumerera på Västerkyrkans och SMUs kalendarium


Välkommen till Västerkyrkans hemsida!
Hemsidan är uppdelad i kategorierna "Församlingen", "SMU" och "Kyrkobyggnaden". Under dessa kategorier kan du finna allt du behöver veta om Västerkyrkan.

Du glömmer väl inte bort att meddela Västerkyrkan om du flyttar eller byter e-postadress! Det kan du göra på info@vasterkyrkan.nu eller genom att ta kontakt med församlingens anställda.


FÖRSAMLINGEN & SMU: 2014-9-10
Västerkyrkans kör
Västerkyrkans kör - hösten 2014 Denna höst kommer Västerkyrkans kör att medverka i en Gudstjänst, första advent. Inför detta övar vi två torsda... läs mer...

äldre församlings-nyheter
fler smu-nyheter

© Västerkyrkans församling, Svenska Missionskyrkan & SMU i Lund 2003-2014.
Alla rättigheter förbehålls. Design & foto: Viktor Johansson.
Ansvarig utgivare: Ann-Sofie Paulsson .