Välkommen till församlingens hemsida!
Här finner du allt som rör församlingens arbete och verksamhet. Exempelvis kalendarium och kontaktinformation.


Det finns inga aktuella nyheter.


APRIL 2014 /
1 Apr Tisdag
18:00-20:30 Stick-Café i Änglagård
5 Apr Lördag
09:00 Kvinnofrukost
09:30 Distriktets årsmöte
6 Apr Söndag
11:00 Gudstjänst
7 Apr Måndag
14:30 RPG:s föreningsmöte
9 Apr Onsdag
19:30 Andakt mitt i veckan - en stund i stillhet
10 Apr Torsdag
18:30-20:30 Diakoniaktivistgruppen träffas
11 Apr Fredag
Konfirmationsläger på Örestrand 11 - 13 april
13 Apr Söndag
11:00 Gudstjänst Palmsöndagen
17 Apr Torsdag
19:00 Getsemanestund med nattvard
18 Apr Fredag
Långfredagsvandring
11:00 Gudstjänst Långfredagen
20 Apr Söndag
11:00 Gudstjänst
22 Apr Tisdag
17:00 - 18:30 Akademisk syförening för studenter
23 Apr Onsdag
19:30 Andakt mitt i veckan - en stund i stillhet
24 Apr Torsdag
13:00 - 16:00 Regionsdag i Kristianstad om konfirmation
18:30 - 20:30 Diakoniaktivistgruppen träffas
27 Apr Söndag
11:00 Equmeniagudstjänst
19:00 Politikerutfrågning i Västerkyrkan
30 Apr Onsdag
19:00 Valborgsmässofirande med tal, körsång och brasa

Se hela kalendariet

© Västerkyrkans församling, Svenska Missionskyrkan & SMU i Lund 2003-2014.
Alla rättigheter förbehålls. Design & foto: Viktor Johansson.
Ansvarig utgivare: Ann-Sofie Paulsson .