Är du vår nya pastor?

Är du vår nya pastor?

Sökes: 

Pastor och föreståndare till Västerkyrkan i Lund


Västerkyrkan tillhör Equmeniakyrkan och har idag runt 200 medlemmar. 


Västerkyrkan vill vara en öppen och inkluderande församling där alla människor får plats och får växa tillsammans i tro och liv. Vi önskar vara en varm och engagerad gemenskap som ger rum för det personliga mötet med Gud och med varandra. Vår verksamhet rymmer bland annat ett omfattande scoutarbete och ett aktivt studentarbete genom Universitetskyrkan, i ekumenisk samverkan med medarbetare i Lunds Domkyrkoförsamling. 


Nu söker Västerkyrkan ny pastor och föreståndare på heltid, som tillsammans med anställda, styrelse och församlingsmedlemmar vill leda, fördjupa och utveckla församlingens arbete. Du blir arbetsledare för en grupp som utöver dig själv består av en studentpastor (100%) och en församlingsmusiker (60%) samt en medarbetare i Sjukhuskyrkan som har sin anställning genom oss.


Vi söker dig 


• som är ordinerad pastor inom Equmeniakyrkan

• som är trygg och motiverad i din ledarroll och ditt uppdrag 

• som vill verka med ett särskilt hjärta för församlingens arbete bland barn och familjer

• som vill leda församlingen till fördjupning i gudstjänst och predikan

• som vill vara navet i församlingens omsorgsarbete och diakonala kallelse

• som brinner för såväl lokala som globala frågor i teologi och undervisning

• som vill stärka församlingens engagemang i det rådande klimatnödläget

• som använder digitala verktyg, digitala plattformar och sociala medier i ditt arbete

• som verkar för ekumenik och goda relationer med andra församlingar i staden

• som behärskar svenska och engelska i tal och skrift


Just nu befinner sig församlingen mitt i spännande processer, bland annat en omstart av söndagsskoleverksamheten, satsning på hemgrupper och samtal kring en eventuell engelskspråkig gemenskap i framtiden som inte ska ersätta vår befintliga gudstjänstgemenskap utan bredda den.


Anställningens omfattning är 100%. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Vi läser och tar emot ansökningar kontinuerligt.

E-posta din ansökan (personligt brev) tillsammans med CV till Fredric Medin, Västerkyrkans ordförande: fredric.medin@vasterkyrkan.nu


För mer information om tjänsten, kontakta gärna Västerkyrkans ordförande Fredric Medin (070-509 05 33) eller Bo Paulsson (ansvarig för personalutskottet) tel  0705983830


Välkommen!