top of page
Årsmöte 19/11

Årsmöte 19/11

Västerkyrkans Församlings medlemmar kallas härmed till Årsmöte i Västerkyrkan lördagen den 19 november kl 16.00.


Styrelsen genom Fredric Medin


Handlingar kommer att finnas tillgängliga i kyrkan.

bottom of page