top of page
Allhelgona

Allhelgona

Välkommen till våra gudstjänster i Allhelgona!


LÖRDAG 5/11 kl 11:00

Meditativ gudstjänst

Texter, predikan: Pelle Martinsson

Orgel: Hans Fagius


SÖNDAG 6/11 kl 11:00

Gudstjänst med nattvard

Predikan: Åsa Ram

Solo, komp: Mai Stensson, Eva Kunda Neidekbottom of page