Angående Corona

Angående Coronaviruset

 

Västerkyrkan följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset. Vi tar del av Folkhälsomyndighetens information och arbetar enligt de rekommendationer som finns på Krisinformations webbplats. Läs mer: Krisinformation.se

 

Det är skakiga tider vi lever i. Att vara en församling när omvärlden är orolig är en utmaning och en tillgång. Men vi har en viktig uppgift att fylla när vi ber för världen och stödjer varandra. 

 

Efter samråd med ordförande och medarbetare har vi beslutat att göra vissa förändringar. Vi hade planerat att genomföra fördjupad bibelundervisning med söndagskola för vuxna. Den ställs in. Även den vanliga söndagsskolan ställs in, tills vidare.

 

Varför tar ni inte det säkra före det osäkra och ställer in helt och hållet? kanske någon undrar. Vi tror att det är värdefullt för oss som är helt friska och inte i någon riskgrupp att samlas och fira gudstjänst. I tider som dessa behöver vi tro, hopp och kärlek. Gudstjänsten är ett uttryck för detta. Vi tror också det är viktigt att ha ett enkelt kyrkkaffe där vi kan träffas och dela våra oro och kanske stödja varandra med praktiska problem. 

 

Håll utkik på vår hemsida, för uppdateringar kring situationen och våra samlingar.

Länk till Equmeniakyrkans information till församlingar angående coronaepidemin: 

https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/forsamlingsinformation-med-anledning-av-coronaviruset/

Kontakt – Västerkyrkan, Lund

Gatuadress: Vävaregatan 13
Postadress: Byggmästaregatan 21

22237 Lund

E-post: info@vasterkyrkan.nu

046 211 29 56

  • Facebook - Weiß, Kreis,