Angående Corona

Angående Corona

Angående Coronaviruset

 

Västerkyrkan följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset. Vi tar del av Folkhälsomyndighetens information och arbetar enligt de rekommendationer som finns på Krisinformations webbplats. Läs mer: Krisinformation.se

 

Det är skakiga tider vi lever i. Att vara en församling när omvärlden är orolig är en utmaning och en tillgång. Men vi har en viktig uppgift att fylla när vi ber för världen och stödjer varandra. 

 

Efter samråd med ordförande och medarbetare har vi beslutat att göra vissa förändringar. I stort sett alla aktiviteter där vi samlas har blivit framskjutna. Undantaget är scouterna som samlas ute så länge skolorna håller öppet. Gudstjänsterna sänds på youtube och kan ses live där. 


Håll utkik på vår hemsida, för uppdateringar kring situationen och våra samlingar.


Länk till Equmeniakyrkans information till församlingar angående coronaepidemin: 

https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/forsamlingsinformation-med-anledning-av-coronaviruset/