Cafe Adam


Välkommen till Café Adam under hösten 2020!
Samlingarna kommer att vara i församlingssalen.

Torsdag den 1 oktober

17.30 Café Adam.

Ord, jord och bild

Gäst: Göran Kritz, tidigare verksam vid SLU Alnarp

berättar om möten med vårbrunde bönder från Söderslätt till Tornedalen och när en av världens äldsta traktorer startade på nytt. Vidare berättar han om hur historieberättandet vid släktkalasen och missionshusets stora målningar väckte ett tidigt intresse för ord och bilder.

Från 17.30 kommer den varma tomatsoppan att serveras vid de coronaanpassade  borden, där den övriga förtäringen är uppdukad i förväg. Klockan 18.15 börjar en snabb presentationsrunda och därefter börjar jag min berättelse. Samvaron fortsätter fram till 19.30.

Torsdag den 22 oktober
17.30 Café Adam

Kärlek – Sjukdom – Död. Fallet Hjalmar Gullberg

Gäst: Anders Palm, seniorprofessor i litteraturvetenskap och medicinsk humaniora, Lund

Ursprungligen skulle Palm ha kommit den 26 mars, men på grund av coronapandemin måste det hela ställas in. Mer information om hans föredrag finns i den tidigare utsända vårprogramfoldern.

Torsdag den 19 november

17.30 Café Adam.

Mer information kommer

Hälsningar Göran Kritz

Kontakt – Västerkyrkan, Lund

Gatuadress: Vävaregatan 13
Postadress: Byggmästaregatan 21

22237 Lund

E-post: info@vasterkyrkan.nu

046 211 29 56

  • Facebook - Weiß, Kreis,