En hjälpande hand

En hjälpande hand

EN HJÄLPANDE HAND

Att stötta varandra i en utmanande tid


Är du sjuk, eller befinner du dig i en riskgrupp och behöver hjälp med att handla och sköta ärenden? Kanske behöver du hjälp med något helt annat just nu, eller annan stöttning i din vardag? 


Eller... är du frisk och vill hjälpa någon i din närhet? Du behövs! 


Varmt välkommen att höra av dig till Västerkyrkans pastor och församlingsföreståndare: Gustaf Björkman | 079 335 37 43 | gustaf.bjorkman@vasterkyrkan.nu