Fördjupningskväll

Fördjupningskväll

torsdag 21 mars 2019
kl. 19.00 – 21.00

Fördjupningskväll med Samuel Byrskog. Samuel Byrskog är professor i Nya Testamentet vid Lunds Universitet och medlem i Västerkyrkan.

Tema: Stororden – Frälsning

torsdag 4 april 2019
kl. 19.00 – 21.00

Fördjupningskväll med Arne Olsson. Arne Olsson är teolog och disputerade på en avhandling om Försoningsstrategier i brytningstider, utifrån ett lokalt ekumeniskt perspektiv beskriva, analysera och utvärdera möten mellan rörelser och etablerade kristna församlingar, främst utifrån möjliga vägar till konfliktlösning och försoning.

Tema: Stororden – Försoning

Varje kväll avslutas med nattvard.