Gudstjänst på webben

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer så sänder vi vår gudstjänst via Youtube från och med söndagen den 29 mars. Vi möts där!


Klicka här för att komma till vår youtubekanal

 

Ta gärna regelbundet del av uppdateringar gällande våra gudstjänster här på hemsidan. I denna tid är det svårt att ha långsiktiga strategier, och uppdateringar kan ske med kort varsel.


Under juli månad  sänds sommarandakter med Karin Olofsdotter. Andakterna är förinspelade. Även sommarandakten den 2 augusti är förinspelad.


Kontakt – Västerkyrkan, Lund

Gatuadress: Vävaregatan 13
Postadress: Byggmästaregatan 21

22237 Lund

E-post: info@vasterkyrkan.nu

046 211 29 56

  • Facebook - Weiß, Kreis,