Gunga med Gud! Barnkör

Gunga med Gud! Barnkör

Gunga med Gud!
- en körmässa för barn i alla åldrar

Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2020 går av stapeln i Malmö 21-23 maj och inleds med barnmässan "Gunga med Gud!", med texter och musik av Karin Olofsdotter (Västerkyrkans studentpastor) och Eva Kunda Neidek (församlingsmusiker). Mässan framfördes i Västerkyrkan våren 2019, och nu har vi möjligheten att öva in sångerna igen!

Vi övar:

29 mars, 11-13 i Västerkyrkan (med fikapaus)

18 april, 09:30 - 12:30 i Equmeniakyrkan i Höör

17 maj, 13:30 - 15:30 i Europaporten i Malmö

Framförande: i Europaporten tors 21 maj kl 10:00

Finns sjungande barn där hemma som vill vara med?​

Hör av dig så snart du kan till eva.kunda.neidek@vasterkyrkan.nu