Helgmåls­boken

Stöd Equmeniakyrkans projekt Hälsa för alla – i Kongo och köp den nya Helgmålsboken med rim, det vill säga limerickar av Björn Lindgren, och recept, allt illustrerat av Kristina Lindgärde. Boken kostar hundra kronor. Det är utmärkt att ha några exemplar hemma som present i olika sammanhang.

 

Om satsningen Hälsa för alla – i Kongo, som Västerkyrkan på olika sätt kommer att stödja under år 2019, heter det i Equmeniakyrkans utomordentligt intressanta presentation: 

 

Vi vill ta vara på varandras erfarenheter, oberoende om vi är svenskar eller kongoleser. I de bägge Kongo har samarbetskyrkorna bildat ett nätverk för att stärka hälso- och sjukvårdssamarbetet.

Kontakt – Västerkyrkan, Lund

Gatuadress: Vävaregatan 13
Postadress: Byggmästaregatan 21

22237 Lund

E-post: info@vasterkyrkan.nu

046 211 29 56

  • Facebook - Weiß, Kreis,