Information om covid-19

Information om covid-19

Den 12 januari 2022 beslutade Folkhälsomyndigheten om nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer. Bland annat krävs uppvisande av vaccinationsbevis för arrangemang med fler än 50 deltagare.

Västerkyrkans styrelse har beslutat att än så länge inte införa krav på vaccinationsbevis så därför gäller en maxgräns på 50 deltagare på våra samlingar. Redan med fler än 20 deltagare måste deltagarna delas upp i sällskap om maximalt 8 personer och med 1 meter mellan sällskapen och deltagarna ska vara sittande.

Vid kommande styrelsemöte 20 januari kommer styrelsen att diskutera hur vi ska göra fortsättningsvis gällande eventuell tillämpning av vaccinationsbevis. Under rådande omständigheter ser vi ingen möjlighet att erbjuda kyrkkaffe. Inte heller någon söndagsskola kommer att finnas närmaste tiden.

Vi uppdaterar informationen här löpande."