Kvinnofrukost

Kvinnofrukost

Kvinnofrukost hösten 2020

Några lördagar varje termin dukas frukostbordet i Änglagården i Västerkyrkan. Där kan du som kvinna lyssna till och samtala med intressanta gäster, som delar med sig av liv, tankar och erfarenheter.

 

Kvinnofrukost bjuder förutom föredrag på gemenskap, god förtäring och nya bekantskaper. Ingen föranmälan krävs för att komma på Kvinnofrukost.

Tid: Vissa lördagar kl 9-11 (se program nedan)
Plats: Västerkyrkan, Vävaregatan 13, Lund

Kontaktperson: Valborg Lindgärde: 046-291838

Följande tre lördagar dukas frukostbordet i Änglagården

då vi får lyssna till och samtala med inbjudna gäster:

 

19 september
Louise Vinge, professor em. i litteraturvetenskap.
Berättaren Ernst Norlind (1877–1952).
 
10 oktober
Solfrid Söderlind, professor vid avdelningen för konsthistoria och visuella studier.
Stormor i Dalom – liv och efterliv. Om Margareta Johansdotter Zebrozynthia (1594–1657).
 
14 november
Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi.
Aina Rietz (1885–1947), en modig sjuksköterska på okänd mark i österled.