Kvinnofrukost hösten 2022

Kvinnofrukost hösten 2022

Kvinnofrukost


Några lördagar varje termin dukas frukostbordet i Änglagården i Västerkyrkan. Där kan du som kvinna lyssna till och samtala med intressanta gäster, som delar med sig av liv, tankar och erfarenheter.

Kvinnofrukost, som arrangeras tillsammans med Studieförbunder Bilda,  bjuder förutom föredrag på gemenskap, god förtäring och nya bekantskaper. Ingen föranmälan krävs för att komma på Kvinnofrukost.

Tid: Vissa lördagar kl 9-11 (se program nedan)
Plats: Västerkyrkan, Vävaregatan 13, Lund

Kontaktperson: Valborg Lindgärde: 046-291838


Under höstem 2022 kommer frukost att dukas fram i  Änglagården under preliminärt tre tillfällen.


Detaljerat program kommer att publiceras under sommaren.

Boka redan nu: 


17 september
 
22 oktober
 
12 november