top of page
Psalmcafé 3/11

Psalmcafé 3/11

TRYGGA RÄKAN

Tors 3 november 14:00-15:30


Önskepsalmer, kaffe & berättelser

Kom som du är. (Om du vill med en önskepsalm

i rockärmen.) Kravlös gemenskap. 


Välkommen!


bottom of page