Sånger till Frälsarkransen

Sånger till Frälsarkransen

Under tio veckor under våren har Västerkyrkans församling firat gudstjänster med Frälsarkransen. Vi har följt kyrkoåret och kyrkoårets texter och ägnat varje gudstjänst åt en av bönekransens pärlor.


För denna satsning skrev Eva Kunda Neidek elva sånger för varje pärla och söndag. Sångerna har framförts tillsammans med Tobias Nilsson i en "klingande samlingsstund" på YouTube inför varje gudstjänst. 


Alla elva sånger är nu samlade här:


#1 Kärlekspärlorna 

https://youtu.be/dFU9BjzYd0w


#2 Ökenpärlan

https://youtu.be/rQKu5bDgCxM


#3 Hemlighetspärlorna 

https://youtu.be/L60fWTxbiFY


#4 Doppärlan 

https://youtu.be/eoXiMrCGiYk


#5 Bekymmerslöshetspärlan 

https://youtu.be/CfpfygFgLjM


#6 Jagpärlan 

https://youtu.be/PcWOcArE87E


#7 Frälsarkransen

https://youtu.be/e_g6VzNN1js


#8 Nattens pärla

https://youtu.be/Ga0NGlxoZGY


#9 Uppståndelsepärlan 

https://youtu.be/AZ0j6_A_rQc


#10 Tystnadspärlan 

https://youtu.be/7plQMcRrnTI


#11 Gudspärlan 

https://youtu.be/tIaM8y-ZXVsÄr Frälsarkransen ny för dig? 

Här finns lite övergripande information:

https://www.verbum.se/fralsarkransen