top of page
Seminarier, samtal

Seminarier, samtal

Välkommen till två spännande dagar med seminarier

och gemenskap med BRÖDET i centrum. Från dess 

vardagsnära betydelser till all dess symbolik.


LÖRDAG 18 MARS


17:00 (Knappt) bröd för dagen

Samtal om bröd, rättvisa och fattigdom

Elinn Leo Sandberg, diakon, tjänstledig för doktorandstudier om matfattigdom

Johannes Witkowsky, gymnasiepräst i Malmö, med erfarenheter från Costa Rica och av befrielseteologi 

Axel Carlberg, doktor i etik, samtalsledare


19:00 Mat & Musik

Musikmedverkan av Yvonne och Thomas Carlström. Anmälan till den vegetariska måltiden görs senast den 12 mars till leif.sornmo@bme.lth.se  (Ange allergier.) 

Måltiden kostar 150 kr, betalas på plats via Swish.SÖNDAG 19 MARS


11:00 Livets bröd

Midfastosöndagen. Gudstjänst med nattvard. 

Åsa Ram, Bo Forsberg, Thomas Carlström, Yvonne Carlström. Förstärkt kyrkkaffe.


13:00 Bröd och brist i Bibeln

Samtal om bibeltexter och tolkning. Blaženka Scheuer, universitetslektor i Gamla testamentets exegetik, Samuel Byrskog, professor i Nya testamentets exegetik,  

Ulrica Fritzson, stiftsteolog i Skara, samtalsledare. Slut cirka 15:00.


Helgen är ett samarrangemang mellan Västerkyrkan i Lund och Förbundet Kristen Humanism (www.kristenhumanism.org). Välkommen att vara med hela helgen eller bara delar av den. Seminarierna är gratis, enbart måltiden (lördag kväll) kräver föranmälan.

Vid frågor om helgen i sin helhet, kontakta Karin Boberg: karinboberg46@gmail.com  


bottom of page