Sjung med i kör 4 september!

Sjung med i kör 4 september!

Sjung med i kören på samlingsgudstjänsten, 4 september!


I slutet av sommaren och början av hösten brukar Västerkyrkan fira en gudstjänst som ibland kallas "samlingssöndag" eller "samlingsgudstjänst". Det är ett sätt att markera sommarens slut och "nya tag" inför hösten.


Samlingsgudstjänsten infaller i år den 4 september, och då blir det körsång under ledning av Lisa Medin. Välkommen att sjunga med! 


Boka redan in de två reptillfällena: 

Torsdagarna 25/8 + 1/9 kl 19:00-20:30. 


Anmäl din medverkan, gärna så snart som möjligt, till Lisa: lisa.k.medin@gmail.com.