Student Alpha start ht '21

Student Alpha start ht '21

Alpha, vad är nu det?


Måltid och gemenskap, undervisning och goda samtal 

om Gud och livet i stort. Alpha finns över hela världen, i många kristna traditioner och samfund. Vi skulle kunna kalla det för "en grundkurs i kristen tro". Varje kväll har ett särskilt tema. 

Efter att vi ätit tillsammans får vi lyssna på ett föredrag och sedan det ges utrymme för öppna samtal i mindre grupper, där inga frågor eller tankar är förbjudna.


Välkommen att anmäla dig, oberoende vilka erfarenheter och frågor du bär med dig i livet. 


Kursen går av stapeln i Västerkyrkan i Lund 10 torsdagskvällar och sträcker sig över senhösten och tidig vår, med start 7 oktober 2021. Ingen kursavgift. 


Anmälan & frågor:

PELLE MARTINSSON

Studentpastor

pelle.martinsson@vasterkyrkan.nu

073 636 93 95


Hoppas vi ses!