Studentkören USCh!

Studentkören USCh!

Välkommen till studentkören USCh - Uniting Students' Choir!

Lördagen den 29 februari 2020 har vi intensiv kördag då det är möjligt för nya körsångare att ansluta sig. (Vi sjunger på gudstjänsten i Västerkyrkan dagen efter.)

Hör av dig till vår församlingsmusiker, Eva Kunda Neidek:

eva.kunda.neidek@vasterkyrkan.nu