Taizégudstjänst 10 november

Söndagen den 10 november kl 11 firar vi nattvardsgudstjänst inspirerad från Taizé.

Kl 09 samlas vi som vill för sångövning.

(Välkommen att vara med!)

Sjung lovsång, alla länder!

Kontakt – Västerkyrkan, Lund

Gatuadress: Vävaregatan 13
Postadress: Byggmästaregatan 21

22237 Lund

E-post: info@vasterkyrkan.nu

046 211 29 56

  • Facebook - Weiß, Kreis,