Tusen skäl att leva! Körprojekt

Tusen skäl att leva!

Cirka en gång per termin bjuder Västerkyrkan in till fristående körsatsningar. Det brukar bli god uppslutning när vi skapar en ny kör varje gång. Under 3-4 veckor repeterar vi med ett tydligt mål i sikte. Under våren 2020 så framför en projektkör körmässan Tusen skäl att leva! under Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Malmö, kvällen den 21 maj, i Europaporten. Mässan bygger på dikter av prästen och befrielseteologen Dom Helder Camara.

Repetitionsstart den 7 maj.

Intresserad?

Välkommen!

Kontakta:

eva.kunda.neidek@vasterkyrkan.nu

Kontakt – Västerkyrkan, Lund

Gatuadress: Vävaregatan 13
Postadress: Byggmästaregatan 21

22237 Lund

E-post: info@vasterkyrkan.nu

046 211 29 56

  • Facebook - Weiß, Kreis,