top of page
Gudstjänster i påsk

Gudstjänster i påsk

Varmt välkommen till våra gudstjänster i påsk!


Skärtorsdag 6 april kl 19:00 

Getsemanekväll med nattvard | Det nya förbundet

Pelle Martinsson, Valborg Lindgärde, Åsa Ram


Långfredag 7 april kl 11:00 

Gudstjänst - textläsningar, orgelmusik | Korset

Eva Sventelius, Hans Fagius, Pelle Martinsson


Påskdagen 9 april kl 11:00 

Gudstjänst med nattvard | Kristus är uppstånden

Mai-Britt Lundtoft, Erik Aurelius, Hans Fagius


bottom of page