top of page
Kyrkokonferens

Kyrkokonferens

Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2023


Kyrkokonferensen pågår 8-10 september i Helsingborg Arena och 3-5 september via en digital plattform.


Mer info om kyrkokonferensen:

https://equmeniakyrkan.se/kyrkokonferensen/

Förhandlingarna inleds på den digitala plattformen VoteIT och konferensen med webbsänd gudstjänst söndagen den 3 september. Digitala förhandlingar pågår mellan den 3–5 september för att sedan återupptas på plats i Helsingborg Arena 8–10 september.

bottom of page