Gudstjänst Söndagar 11:00

Gudstjänst Söndagar 11:00

Söndag 29 maj

11:00 Meditativ gudstjänst med nattvard 

Söndagen före pingst

Tema: Hjälparen kommer

Medverkande: Mai-Britt Lundtoft,

Eva Kunda Neidek och studentkören USCh


GT: 5 Mos 31:6-8

Ep: Rom 8:31-39

Ev: Joh 16:23-33

Ps: 33:18-22


Kyrkkaffe


Ge gärna en gåva till Västerkyrkan. Du kan stödja verksamheten på många sätt:

Swish: 123 274 22 94

Bankgiro: 753-5602

Sparbanken Skåne: 8313-9, 534 136 343-9

Tack för din gåva!