top of page
 Gudstjänst Söndagar 11:00

Gudstjänst Söndagar 11:00

1 oktober 

Den helige Mikaeös dag

Tema: Änglarna

Nattvard


Söndagens texter:

GT: 1 Mos 28:10-17

Ep: Upp 12:7-12

Ev: Joh 1:47-51

Ps: 101:19-22


Medverkande: 

Åsa Ram, Ingegerd Slätteby, MAgnus Berglund och 

Mamma Mia 


Efter gudstjänsken inbjuds till kyrkkaffe.

VÄLKOMMEN!, 

bottom of page