Gudstjänst Söndagar 11:00

Gudstjänst Söndagar 11:00

2 oktober

Equmeniagudstjänst och Skördefest

Heliga Mikaels Dag

Tema: Änglarna

Medverkande: Alicia Rosengren, Daniel Arkbro, Elizabeth Bjarnasson och David Nilsson


Söndagens bibeltexter:

GT: Dan 10:15-19

Ep: Upp 12:7-12

Ev: Matt 18:7-10

Ps 103:19-22


Kyrkkaffe


Ge gärna en gåva till Västerkyrkan. Du kan stödja verksamheten på många sätt:

Swish: 123 274 22 94

Bankgiro: 753-5602

Sparbanken Skåne: 8313-9, 534 136 343-9

Tack för din gåva!