Personal

IMG_0544.JPG
2C3AB181-4DA2-4941-A4B3-C4BC03C38248_edi
Åsa R.jpg

Musikledare | Minister of Music
Eva Kunda Neidek

 

Eva is the one to contact if you are interested in joining USCh (Uniting Students' Choir).

 

Eva är anställd på 60% och delar denna tjänst mellan Västerkyrkans församling och det ekumeniska studentarbetet.
Som ordinerad diakon i Equmeniakyrkan har Eva tystnadsplikt.
Epost: eva.kunda.neidek@vasterkyrkan.nu
Telefon: 070-172 33 37

 

Studentpastor
Pelle Martinsson

 

Pelle delar sin studentpastorstjänst mellan Västerkyrkans församling, Studentprästerna i Lund och som kaplan på Micklagård. Som ordinerad pastor i Equmeniakyrkan har Pelle tystnadsplikt
Epost: pelle.martinsson@vasterkyrkan.nu
Telefon: 073-636 93 95

 

 

 

 

Sjukhuskyrkan i Lund

Sjukhuspastor 

Åsa Ram

 

Som pastor i Equmeniakyrkan har Åsa Ram tystnadsplikt.
Epost: asa.ram@svenskakyrkan.se.
Telefon: 0725-93 48 11, 046-71 88 11 (Sjukhuskyrkans samtalsmottagning)

Samtal

Ibland bara måste man få prata med någon som lyssnar. Oftast är det om det svåra i livet, som det kan vara skönt att tala med någon som har tystnadsplikt.

I Västerkyrkan har du möjlighet till samtal och bikt. Bikt är ett ord som vi inte använder så ofta, men ibland är det naturligt att det personliga samtalet mynnar ut i bikt. Du är alltid välkommen att kontakta någon av församlingens anställda.

2C3AB181-4DA2-4941-A4B3-C4BC03C38248.JPG

Uthyrning

Är du intresserad av att hyra Västerkyrkans lokaler?

Kontakta i så fall Rolf Casserlöv på denna adress:

uthyrning@vasterkyrkan.nu