top of page
Gudstjänsten

 

Gudstjänsten är den centrala mötesplatsen i Västerkyrkan och är öppen för alla, oavsett om du är medlem eller ej.

 

Vi vill att gudstjänster och andakter skall vara personliga i sitt tilltal och ha en inbjudande atmosfär. Här delas frågor om livet och den kristna tron. Vi sjunger psalmer och lovsånger, deltar i bön, sång, musik och nattvard. Vi vill vara en kyrka för hela livet. Gudstjänsten är församlingslivets centrum där vår tro blir synlig och tydlig för omvärlden.

 

Vi firar gudstjänst varje söndag och vid livets olika högtider så som barnvälsignelse, dop, konfirmation, bröllop och begravning. Mångfalden återspeglar sig i Guds rike som en gränslös gemenskap. Här återspeglas livets rytm i tacksägelse och i förbön från livets början genom vägval, i glädje och i sorg, till dess slut.

Vi firar gudstjänst varje söndag och i samband med högtider som jul och påsk. Gudstjänsterna börjar klockan 11. Under sommaren firas gudstjänsten klockan 10 eller 19. Titta i kalendern.

 

 

Varje Söndag - klockan 11:00.

bottom of page