Gudstjänsten

 

Gudstjänsten är den centrala mötesplatsen i Västerkyrkan och är självklart öppen för alla, oavsett om du är medlem eller ej.

 

Våra gudstjänster och andakter brukar vara personliga i sitt tilltal och har en inbjudande atmosfär. Här delas frågor om livet och den kristna tron. Vi sjunger psalmer och lovsånger, deltar i bön, sång, musik och nattvard. Vi vill vara en hela livets kyrka. Därför berör gudstjänsten hela livet.

 

Vi firar gudstjänst varje söndag och vid livets olika högtider så som barnvälsignelse, dop, konfirmation, bröllop och begravning. Mångfalden återspeglar sig i Guds rike som en gränslös gemenskap. Ett befrielsens möte från instängdhet och rädsla till öppenhet och frimodighet.

Gudstjänsten är församlingslivets centrum där vår tro blir synlig och tydlig för omvärlden.

 

Gudstjänsten är ett möte med Gud och även ett möte mellan människor, som samlas kring Jesus Kristus. Här återspeglas livets rytm i tacksägelse och i förbön från livets början genom vägval, i glädje och i sorg, till dess slut.

Vi firar gudstjänst varje söndag och i samband med högtider som jul och påsk. Gudstjänsterna börjar klockan 11. Under sommaren firas gudstjänsten klockan 10 eller 19. Titta i kalendern.

 

 

Varje Söndag - klockan 11:00.