top of page
 Gudstjänst Söndagar 11:00

Gudstjänst Söndagar 11:00

16 juni 2024 kl 11:00/Nattvard

3:e söndagen efter trefaldighet

Tema: Förlorad och återfunnen


Söndagens bibeltexter:

GT: Mik 7:15-20

Ep: Rom 5:6-11

Ev: Luk 15:1-7

Ps: 119:170-176


Medverkar i gudstjänsten gör:

Pelle Martinsson, Eric Sparrman, Hans Fagius, Eva Kunda Neidek och 

Allan Dalqvist.


Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe och efter kyrkkaffet är 

Församlingens medlemmar är kallade till Församlingsmöte efter kyrkkaffet.


Hjärtligt välkomna!

bottom of page