top of page
Allhelgona

Allhelgona

Välkommen till våra gudstjänster i Allhelgona!


LÖRDAG 4/11 kl 11:00

Gudstjänst

Texter, predikan: Pelle Martinsson

Orgel: Hans Fagius


SÖNDAG 5/11 kl 11:00

Meditativ gudstjänst med nattvard

Pelle Martinsson, Karin Olofdotter

Karolina Larsson och Rejoice Gospel Choirbottom of page