top of page
Levande julkrubba

Levande julkrubba

På Julafton kl 11.00 är det äntligen och återigen dags för levande julkrubba i Västerkyrkan.


Vi sjunger julpsalmerna, hör julevangeliet och får vara med när Josef och Maria söker härbärge hos  Värdshusvärden. Eftersom värdshuset är fullt får de till  slut plats i ett stall ute på ängarna vid Betlehem. Jesus föds och läggs i krubban. Herdarna möter änglarna vid sin brasa och förskräckta och jublande försätter de till stallet där de hittar familjen med Jesusbarnet. Innan Josef och Maria flyr till Egypten kommer de tre vise männen med sin kamel och fantastiska gåvor.


Kom, var med och upplev Jesu födelse i Västerkyrkan!


Lamm och änglar behövs det många. Vill just Du eller någon i Din familj vara med  (i spelet eller med det praktiska) före, under eller efter julspelet så kontakta Charlie Sporre (c_sporre@hotmail.com)!


(Fotot tog Rolf Casserlöv på julafton 2017)

bottom of page