top of page
Samtalsgrupp om HBTQAI+

Samtalsgrupp om HBTQAI+


Hur hjälps vi åt att göra Västerkyrkan till en än mer inkluderande och välkomnande församling?

Vi samlas fyra tillfällen under våren 2024 och möts i respektfulla samtal kring frågor gällande normer, identitet, bemötande och bibelsyn, människosyn och Gudsbilder. 


Gruppen träffas i Änglagården i Västerkyrkan 

på måndagar kl 18.30-20.00 följande datum: 18/3, 25/3, 15/4 och 29/4.

Samtalsledare är pastor Åsa Ram. Varmt välkommen!


Anmälan: asa.ram@svenskakyrkan.se / 072-593 48 11

bottom of page