top of page
Student?

Student?

Välkommen till Lund!


Västerkyrkan är en del av Equmeniakyrkan i Sverige, och vi är en del av det ekumeniska studentarbetet i Lund tillsammans med präster i Lunds Domkyrkoförsamling och på Helsingborgs Campus. För mer info, se Studentprästerna i Lund


På denna flik kommer vi att lista allt studentarbete som utgår från Västerkyrkans församling under läsåret 2024/25. Detta görs i mitten av augusti, cirka.


Våra två medarbetare som arbetar med studentarbetet är Pelle Martinsson och Eva Kunda Neidek. Bägge har tystnadsplikt och finns till för dig.


PELLE MARTINSSON Studentpastor

pelle.martinsson@vasterkyrkan.nu

073 636 93 95


EVA KUNDA NEIDEK | Musiker | Diakon

eva.kunda.neidek@vasterkyrkan.nu

070 172 33 37
bottom of page