top of page
Student?

Student?

Välkommen till Lund!


Västerkyrkan är en del av Equmeniakyrkan i Sverige, och vi är en del av det ekumeniska studentarbetet i Lund tillsammans med präster i Lunds Domkyrkoförsamling och på Helsingborgs Campus. För mer info, se Studentprästerna i Lund


På denna flik listar vi allt studentarbete som utgår från Västerkyrkans församling under läsåret 23/24. Våra två medarbetare som arbetar med studentarbetet är Pelle Martinsson och Eva Kunda Neidek. Bägge har tystnadsplikt och finns till för dig.


PELLE MARTINSSON (Studentpastor)

pelle.martinsson@vasterkyrkan.nu

073 636 93 95


EVA KUNDA NEIDEK (Musiker | Diakon)

eva.kunda.neidek@vasterkyrkan.nu

070 172 33 37

Våren 2024:


Studentkväll : 2023 - 2024

Fredag 26/1 kl 19:00

Vi delar tillbakablickar från 2023 och drömmar inför det nya året.

Kvällsmat, kvällshäng!


Uniting Students’ Choir

Studentkör u.l.a. Eva Kunda Neidek

Start torsdag 25/1


TACOLOV

Fredagshäng med vegarisk tacobuffé &

lovsångsgudstjänst: Tacolov it's Friday! 

Vegetarian Taco dinner for students and worship service. Friday hang outs, all students welcome. Find the dates on Västerkyrkan, Lund's Facebook page under events.


Gudstjänster

Vi firar gudstjänst varje söndag kl 11.

Välkommen - precis som du är! 

Och om du vill sjunga eller spela i gudstjänsten, eller medverka på andra sätt, så vore det jätteroligt! Hör av dig till Eva.   

Sunday Service - Every Sunday @ 11:00

(Our services are in Swedish)


Samtal 

Ibland kan det vara skönt att få prata av sig med någon som verkligen vill lyssna, och som har tystnadsplikt. Välkommen att kontakta Pelle Martinsson (pastor) eller Eva Kunda Neidek (diakon).

Pastoral care 

If you are in need to talk to someone - maybe just ease your heart, or to talk to someone with obligation to observe silence? We are here for you.

Feel free to contact Pelle Martinsson (pastor) or Eva Kunda Neidek (deacon)


bottom of page