top of page
Västerkyrkans Julbasar 2/12

Västerkyrkans Julbasar 2/12

Välkommen till Västerkyrkans julbasar 

lördagen 2 december, öppen kl 13-16!


Servering, fika, auktion, försäljning av hembakat, mm 

Pengarna som samlas in går till församlingens verksamhet och Equmeniakyrkans internationella arbete.


Vill du lämna in föremål av bra kvalité till vår auktion, så hör av dig till Peppe Roxström: permagnus.roxstrom@gmail.com 


14:00 Auktion

14:30 Allsång


Vi avslutar julbasaren med en gemensam andakt.


Varmt välkommen!

bottom of page