top of page
Vi är alla välkomna!

Vi är alla välkomna!


Till Västerkyrkan är vi alla välkomna!


Och vi vill verka för att bli en än mer inkluderande kyrka. 


Västerkyrkans församling beslutade redan 2003 att viga samkönade par.

Hos oss är vi alla välkomna in i de kyrkliga riterna och akterna, såsom vigsel, dop och begravning. 


Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Romarbrevet 8:38


Har du erfarenheter av ett icke-inkluderande bemötande i Västerkyrkan, eller har du idéer för hur vårt arbete kring HBTQIA+ kan bli bättre, så är vi mycket tacksamma om du hör av dig.


Kontakt: 

Åsa Ram (pastor)

072-593 48 11

bottom of page