top of page

Information från församlingsstyrelsen

På denna sida samlas kortfattad information från församlingsstyrelsens sammanträden.

Församlingsstyrelsen våren 2022

Styrelsen planerar för att det ska bli Under parasollen-café under juli månad.

Församlingsstyrelsen den 18/8

Bo Paulsson, Gustaf Björkman och Fredric Medin kommer att vara församlingens representanter vid kyrkokonferensen.


Från 1/9 kommer Gustaf Björkman går ner i tjänst från 75% till 60%.

Församlingsstyrelsen den 18/5

Det blir församlingsmöte på plats i Västerkyrkan efter gudstjänsten den 13/6.

Styrelsen hoppas kunna bjuda in till  gudstjänster för 50 personer fr.o.m den 6/6. Ta med eget kyrkkaffe för kyrkkaffe utomhus.

Församlingsstyrelsen den 17/1

 • Styrelsen vill påminna församlingen om att fortsätta ge kollekt via Swish. Församlingens insamlade medel ligger ca 40 tkr under budget för oktober-december. Det är inbetalningar via Swish (motsvarande kollekt) som är lägre än normalt under november och december. Månadsgåvor (autogiro, och stående överföringar till bankkontot) följer budget väl.

 • En mindre arbetsgrupp bestående av Bo Paulsson, Johan Lindgärde och Ida Langdell har hjälpt styrelsen att sammanställa en enkät från Equmeniakyrkan om internationell mission.

 • De anställda och styrelsen arbetar med frågan hur vi ska fortsätta vårt arbete under Coronapandemin.

Församlingsstyrelsen den 9/12

 • Styrelsen meddelar att det kommer att bli församlingsmöte den 17/1, 21/3, 13/6 och 19/9. Hur församlingsmötena kommer att anordnas återkommer styrelsen med.

 • Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med Bo Paulsson, Eva Kunda Neidek, Johan Lindgärde och Ida Langdell för att arbeta med svar till en enkät om internationell mission från Equmeniakyrkan.

 • Styrelsens sammanträdesdatum  under 2021 är följande:12/1, 17/2, 18/3, 13/4, 19/5, 18/8, 14/9, 19/10 (budget), 8/11 samt 14/12.

Församlingsstyrelsen den 22/9

·Församlingsmöte blir det den 18/10

·Vi fortsätter med en gudstjänst, men med möjlighet att närvara i Änglagården om man är fler än 50 i kyrksalen och där se webbsändningen.

Församlingsstyrelsen den 26/8

På onsdagar är det öppen kyrka mellan kl. 14-16. Kyrksalen är öppen och det bjuds på ett enkelt fika.

Församlingsstyrelsen den 28/5

Från styrelsemöte rapporteras följande:

 • Melanie Weuste kommer att fortsätta på 25 % som ungdomsledare. Styrelsen har inte budgeterat för kostnaden, men har sett en möjlighet att fortsätta tjänsten för att bibehålla kontinuiteten. Årsmötets mening  var att det är viktigt med kontinuitet i ungdomsarbetet och styrelsen fick i uppdrag att titta på finansiering för en fortsättning. Styrelsens bedömning är att församlingens ekonomi klarar av att bära kostnaden för ungdomsledare året ut. Nytt bidrag för 2021 är sökt centralt men är ej beviljat än. 

 • Styrelsen har förslag på studentpastor och församlingsmöte kommer att hållas den 28/6. Mer information kommer.

 • Officiell avtackning av Karin Olofsdotter kommer att ske senare. Styrelsen återkommer med datum.

 • Gudstjänsterna i juni (7/6, 14/6 och 21/6) kommer att vara öppna och genomföras enligt  gällande rekommendationer.

 • Gudstjänsterna i juli månad kommer att vara inspelade.

 • Diakoniutskottet arbetar med hur vi i församlingen på bästa sätt kan hålla kontakten med varandra och framför allt med de som är mer isolerade.

Församlingsstyrelsen den 28/4

​Styrelsen vill informera att:

 • två sökanden finns till studentpastorstjänsten

 • tills vidare kommer gudstjänsterna att webbsändas

 • under juli månad kommer gudstjänsterna att vara inspelade

Församlingsstyrelsen den 25/3

Annons om studentpastorstjänsten har publicerats i Sändaren och i Dagen och en utförlig beskrivning av tjänsten finns på Västerkyrkans hemsida.

 

Styrelsen arbetar nu i Coronatider med möjligheten att webbsända gudstjänsterna.

Församlingsstyrelsen den 27/2

​Församlingsstyrelsen vill meddela att:

 • hjärtstartare är inhandlad och kommer att monteras i entrén

 • på församlingsmötet den 8/3 kommer det att tas upp ett förslag om bättre belysning i kyrksalen

Församlingsstyrelsen den 28/1

Enkät om engagemang vid Kyrkonferensen kommer att skickas ut till alla församlingsmedlemmar.

Vid gudstjänsterna den 15/3, 22/3 och 29/3 i Fastan kommer vi ha fördjupning innan gudstjänsten. Mer om upplägget kommer senare.

Församlingsstyrelsen den 9/12

Datum för vårens församlingsmöten:

9/2

8/3

19/4

Styrelsen återkommer med vilket innehåll församlingsmötena kommer att ha.

Hälften av intäkterna från basaren kommer att förmedlas vidare till Equmeniakyrkans satsning Hälsa för alla i Kongo.

Församlingsstyrelsen den 5/11

  Priset för kyrkkaffe kommer att höjas fr.o.m den 1/12.

Nya priser blir 100 kr/familj, 40 kr/vuxen och 20 kr/ student.

Församlingsstyrelsen den 25/9

Styrelsen meddelar att:

 • nya ansvariga för Julbasaren är Iris Hertog, Åsa Landgren, Ninni-Marie Andrén- Sandberg. De är redan igång med planeringen.

 • överskottet från julbasaren ska gå till Hälsa för alla i Kongo

 • styrelsen beslöt att nominera Ulla Marie Gunner till bitr. kyrkoledare

 • kyrkokonferensen den 21-23/5 kommer att vara i Malmö

Församlingsstyrelsen den 20/8

Datum för After Church är den 22/9. Mer information finns i foajén.

Körprojektet The Life-light är ett samarbete mellam Pingstkyrkan, Västerkyrkan och Domkyrkoförsamlingen. Mer information finns i foajén.

På Kulturnatten den 21/9  kommer det att bli workshop med Adama Cissokho kl. 16.00-17.30. Kl. 19.30 blir det konsert med Adama Cissokho, Eva Kunda Neidek och vänner.

Förstudie kring engelskspråkig församling drar igång i oktober om finansiering är klar.

Församlingsstyrelsen den 22/5

After Church blir den 22/8. Mer information kommer senare.

Församlingsstyrelsen den 22/5

  Vid styrelsemötet var Anna Medin och belysningskonsult Åsa Wirling med och presenterade förslag på förbättrad belysning i kyrksalen.

Styrelsen har också bestämt att vi ska anordna After church under september. Vi återkommer med datum!

Församlingsstyrelsen den 25/4

Information från församlingsstyrelsen den 25/4

 • Styrelsen beslöt att inrätta ett internationellt utskott och styrelsen arbetar vidare med frågan. Det kommer att diskuteras vid nästa församlingsmöte den 19/5.

 • Nytt låssystem för de yttre dörrarna kommer att införas.

 • Vid nästa församlingsmöte kommer motionerna presenteras, Diakoniutskottet har yttrat sig kring tre av motionerna.

Församlingsstyrelsen den 20/3

Styrelsen kommer att se om vi kan få till språkcafé på torsdagar under april månad.

Snart kommer inbjudan ut för konfirmation med start i höst.

Gå in och kolla på den nya uppdateringen av hemsidan.

Församlingsstyrelsen den 12/2

 • Ny motor kommer att beställas till kyrkklockan.

 • Styrelsen jobbar vidare med hemsidan.

bottom of page