Information från församlingsstyrelsen

På denna sida samlas kortfattad information från församlingsstyrelsens sammanträden.

Församlingsstyrelsen den 27/2

​Församlingsstyrelsen vill meddela att:

 • hjärtstartare är inhandlad och kommer att monteras i entrén

 • på församlingsmötet den 8/3 kommer det att tas upp ett förslag om bättre belysning i kyrksalen

Församlingsstyrelsen den 28/1

Enkät om engagemang vid Kyrkonferensen kommer att skickas ut till alla församlingsmedlemmar.

Vid gudstjänsterna den 15/3, 22/3 och 29/3 i Fastan kommer vi ha fördjupning innan gudstjänsten. Mer om upplägget kommer senare.

Församlingsstyrelsen den 9/12

Datum för vårens församlingsmöten:

9/2

8/3

19/4

Styrelsen återkommer med vilket innehåll församlingsmötena kommer att ha.

Hälften av intäkterna från basaren kommer att förmedlas vidare till Equmeniakyrkans satsning Hälsa för alla i Kongo.

Församlingsstyrelsen den 5/11

  Priset för kyrkkaffe kommer att höjas fr.o.m den 1/12.

Nya priser blir 100 kr/familj, 40 kr/vuxen och 20 kr/ student.

Församlingsstyrelsen den 25/9

Styrelsen meddelar att:

 • nya ansvariga för Julbasaren är Iris Hertog, Åsa Landgren, Ninni-Marie Andrén- Sandberg. De är redan igång med planeringen.

 • överskottet från julbasaren ska gå till Hälsa för alla i Kongo

 • styrelsen beslöt att nominera Ulla Marie Gunner till bitr. kyrkoledare

 • kyrkokonferensen den 21-23/5 kommer att vara i Malmö

Församlingsstyrelsen den 20/8

Datum för After Church är den 22/9. Mer information finns i foajén.

Körprojektet The Life-light är ett samarbete mellam Pingstkyrkan, Västerkyrkan och Domkyrkoförsamlingen. Mer information finns i foajén.

På Kulturnatten den 21/9  kommer det att bli workshop med Adama Cissokho kl. 16.00-17.30. Kl. 19.30 blir det konsert med Adama Cissokho, Eva Kunda Neidek och vänner.

Förstudie kring engelskspråkig församling drar igång i oktober om finansiering är klar.

Församlingsstyrelsen den 22/5

After Church blir den 22/8. Mer information kommer senare.

Församlingsstyrelsen den 22/5

  Vid styrelsemötet var Anna Medin och belysningskonsult Åsa Wirling med och presenterade förslag på förbättrad belysning i kyrksalen.

Styrelsen har också bestämt att vi ska anordna After church under september. Vi återkommer med datum!

Församlingsstyrelsen den 25/4

Information från församlingsstyrelsen den 25/4

 • Styrelsen beslöt att inrätta ett internationellt utskott och styrelsen arbetar vidare med frågan. Det kommer att diskuteras vid nästa församlingsmöte den 19/5.

 • Nytt låssystem för de yttre dörrarna kommer att införas.

 • Vid nästa församlingsmöte kommer motionerna presenteras, Diakoniutskottet har yttrat sig kring tre av motionerna.

Församlingsstyrelsen den 20/3

Styrelsen kommer att se om vi kan få till språkcafé på torsdagar under april månad.

Snart kommer inbjudan ut för konfirmation med start i höst.

Gå in och kolla på den nya uppdateringen av hemsidan.

Församlingsstyrelsen den 12/2

 • Ny motor kommer att beställas till kyrkklockan.

 • Styrelsen jobbar vidare med hemsidan.

Kontakt – Västerkyrkan, Lund

Gatuadress: Vävaregatan 13
Postadress: Byggmästaregatan 21

22237 Lund

E-post: info@vasterkyrkan.nu

046 211 29 56

 • Facebook - Weiß, Kreis,