top of page
Var med i Klimatgruppen

Var med i Klimatgruppen


Människan är en del av skapelsen och bär ett unikt ansvar som Guds medarbetare, förvaltare och medskapare. När skapelsen missbrukas, exploateras och lider får vi inte vara passiva utan drivande i omställningen till en hållbar värld med omsorg om allt den innehåller. Ett annat sätt att leva är möjligt, och vi vill sprida detta hopp till andra.


Vi vill bidra till att församlingen och dess medlemmar agerar hållbart ur ett klimat- och miljöperspektiv genom att:

  • Verka för att klimatfrågan ur ett teologiskt perspektiv får en naturlig plats i förkunnelsen såväl som i andra forum i verksamheten.

  • Inspirera till omställning i allas våra liv utifrån behovet att värna biologisk mångfald och minska koldioxidutsläppen.

  • Verka för att minimera klimatavtrycket från församlingens verksamhet.


Exempel på klimatrelaterade aktiviteter som pågår är Ord och bord som står för spännande samtal med en inbjuden gäst och måltidsgemenskap där en vegetarisk trerättersmiddag serveras. Utredningen om Västerkyrkan ska skaffa solceller är ett annat exempel. Vi rekommenderar årsmötet att fatta beslut om att vi ska ansluta oss till det av Equmeniakyrkan drivna ekumeniska projektet Grön kyrka.


Du är hjärtligt välkommen att delta i klimatgruppens aktiviteter! För mer information, kontakta Åsa Landgren, asa.landgren@perstorp.com, 0734-274893.


bottom of page